fbpx

Inglise keel

 ¤ Soovijate puuduse tõttu pole grupp 2021/22 avatud

Inglise keele ring on mõeldud nendele lastele, kes ei ole üldse või on väga vähesel määral varem keelt õppinud.

Inglise keele tundide eesmärgiks  on tutvustada lastele lihtsamat sõnavara, õppida enamlevinud väljendeid ja igapäevast suhtluskeelt.

Mida tundides tehakse:

  1. rääkimine pildi järgi või eseme kirjeldamine
  2. suulistele korraldustele reageerimine (joonistamine, esemele või pildile osutamine jms)
  3. kuulamine ja kordamine õpetaja järel
  4. laulude, luuletuste ja lugude kuulamine
  5. õpitud laulude ja luuletuste esitamine
  6. joonistamine, meisterdamine
  7. mängude mängimine
  8. raamatute lugemine

Teemad: Värvid, numbrid, loomad, perekond, riided, kehaosad, erinevad tähtpäevad, tegevused, mööbel

Rühma suurus on kuni 8 last.

Tunni aeg  alates sept 2021: Reede kl 15.30-16.30

Kuutasu: 60 eur

Asukoht: Vaksali 17a-311

 

Registreeri: