fbpx

Eelkool (5-6 a)

Eelkooli sellesse rühma on oodatud kõik õpihuvilised 5-6a lapsed, kellel jääb koolini veel aega kaks aastat, kuid kes sooviksid tasa ja targu juba koolielu harjutada.

Kuna mäng on 5-6a lastele arenguliselt veel väga olulisel kohal, , siis kasutame ka meie Õpikunstis palju mängu.

Grupi suuruseks on 4-8 last.

 

Õppetöö maht on 1 kord nädalas , sept-mai (k.a)

Tunni aeg (2024/25 õ/a): 

Esmaspäeval kl 16.00-17.30

Teisipäeval kl 16.00-17.30

Hind: 85 eur kuu

Eelkooli õppekava:

Keel ja kõne:

Eesmärgid:

 • julgustada last ennast väljendama;
 • arendada igapäevast suhtlemisoskust;
 • suunata last õige häälduse, õigete grammatiliste vormide, lauseehhituse kujunemisel ja laiendada sõnavara;
 •  tutvustada lasteraamatuid;
 • kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskuseid;
 • arendada mitmesuguseid õpioskusi: vaatlemist, kuulamist ja kõnelemist, vestlemist, jutustamist, rollides esinemist, küsimustele vastamist

Matemaatika ja loogika:

Eesmärgid:

 •  kujundada esemete järjestamise, rühmitamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi jaotamise oskusi;
 • õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid, sooritama tegevusi hulkadega;
 • harjutada arvude liitmist ja lahutamist;
 • käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist;
 • õppida tundma kehasid ja kujundeid;
 • tutvuda erinevate loogikamängudega

Käeline tegevus:

Eesmärgid:

 •  kujundada käelisi oskusi ja vilumusi;
 • arendada kujutlusvõimet ja loovust;
 • arendada iseseisvust, taiplikkust ja algatusvõimet;
 • kujundada erinevate töövahendite käsitsemise oskust

*Koolivaheaegadel tunde ei toimu

*Grupp alustab tööd, kui koos on min 4 last

Registreeri siin: